مشاوره
16 مارس

مشاوره

عمده ترین خدمات قابل ارایه در حوزه مشاوره منابع انسانی سازمان ها عبارتند از: تدوین استراتژی سرمایه‌های انسانی طراحی ساختار سازمانی طراحی و تدوین مدل های شایستگی طراحی و اجرای شیوه های نوین جذب و استخدام طراحی و بهینه سازی آیین‌نامه‌ها و روال‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی تجزیه و تحلیل مشاغل و طراحی و تدوین شناسنامه‌های مشاغل […]