اصول سرپرستی
13 مارس

اصول سرپرستی

هدف: با توجه به نیازهای اصلی سازمان در حوزه ارتقا و توسعه سرپرستان به عنوان نزدیک لایه به خطوط عملیاتی و تاثیرگذاری زیاد این عزیزان در بهبود نگهداشت و شناسایی و توسعه قابلیت همکاران سعی شده تا در قالب کارگاهی تعاملی مفاهیم و ضرورت‌های سرپرستی موثر به گروه مخاطب در قالب سرفصل‌های زیر منتقل شود. […]